مدیر گروه

زهرا مریخ پور
تحصیلات:  کارشناس ارشد
مرتبه علمی:  مربی طراحی صنعتی
ایمیل:  z.merrikhpour@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/zmerrikhpour/
تلفن:  081-34229050
آدرس:  میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی (جانبازان)، دانشکده هنر و معماری،گروه طراحی صنعتی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند